Oferta

PROCES PROJEKTOWY

PROJEKT WSTĘPNY
Inwentaryzacja wnętrz obiektu (budynek, mieszkanie, pokój, …)
Ankieta-wywiad określająca przeznaczenie obiektu (hotel, pensjonat, dom lub mieszkanie prywatne, …) oraz sugestie Państwa potrzeb i oczekiwań
Na podstawie powyższych informacji projektanci opracują propozycje układów funkcjonalnych – ergonomiczne rozmieszczenie sprzętów i wyposażenia w zależności od przeznaczenia obiektu z uwzględnieniem koniecznych zmian np.: przeróbki budowlane, korekta instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, …
Projekt wstępny podany jest w formie rysunków rzutu poziomego poszczególnych pomieszczeń z wymiarowaniem z uwzględnieniem proponowanych zmian

PROJEKT OGÓLNY
Na podstawie projektu wstępnego projektanci przedstawiają szkicową koncepcję aranżacji poszczególnych wnętrz obiektu, która na tym etapie projektowania uwzględnia przede wszystkim wstępną charakterystykę układów funkcjonalnych, sprzętów i wyposażenia w powiązaniu z koncepcją plastyczną
Projekt ogólny zawiera również wstępne propozycje i zestawienia kolorystyczne poszczególnych projektowanych wnętrz oraz ich wyposażenia, które zazwyczaj przedstawiane są w kilku wariantach i poddane konsultacji z Państwem
Projekt ogólny podany jest w formie rysunków szkicowych, odręcznych z opisem i proponowanymi rozwiązaniami kolorystycznymi w oparciu o paletę barw

PROJEKT ZASADNICZY - KONCEPCJA WIZUALNA
W oparciu o poprzednie etapy projektanci wykonują wstępne wizualizacje poszczególnych wnętrz, wyposażenia i sprzętów pokazując ich charakter, styl, kolorystykę z przykładami zastosowania konkretnych materiałów
Projekt zasadniczy podany jest w formie fotorealistycznych wizualizacji w dwóch równorzędnych propozycjach i przedstawiony do konsultacji z Państwem
Po konsultacjach i naniesieniu ewentualnych poprawek otrzymujecie Państwo gotowy projekt plastyczny

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt wykonawczy zawiera precyzyjne rysunki techniczne (architektoniczne) wnętrz i innych zaprojektowanych obiektów np.: meble, elementy dekoracyjne oraz listę materiałów i sprzętów wyposażenia skierowane do potencjalnych wykonawców realizujących dany projekt plastyczny
Dla Państwa wygody do powyższego dołączamy listę naszych sprawdzonych podwykonawców, którzy współpracują z nami przy realizacji naszych projektów: plastycy, malarze, rzeźbiarze, ...